Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad

=================================================

Aan de hand van de pelgrimsliederen Ps. 120 t/m. 134
Op weg naar vrede (120) – Ik sla mijn ogen op naar de bergen (121) – Verheugd , nu onze
voeten staan binnen je poorten Hasselt (122) – Wees genadig Heer (123) – De Heer is voor
ons ( 124) – Vertrouw op de Heer, die ons omringt(125) – God breekt door met grootse
daden (126) – Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers(127) – Volg
de weg van de Heer(128) – De Heer grijpt in(129) – De Heer hoort ons, en bevrijd ons uit
ellende(130) – Wij worden stil in Zijn armen, Zijn rust(131) – Blijf ons trouw in uw
beloften(132) – Zegen van de Heer, leven voor altijd(133) – Zegen de Heer, in uw zijn (134)

Route

Start voor de Veerpoort, door de poort, naar het Boek/Woord(Boekdrukkerij), dan lopen
we langs het Gasthuis van de Heilige Geest, naar het huis van Maria, moeder van Jezus.
Vandaar naar de Heilige Stad(Stede) en naar de kerken van de eerste gedode navolger van
Jezus, Stephanus(diaken en evangelist)

Vertrektijd 19.00 uur.

Navigatie

Wanneer je Kaai ( Hasselt Ov.) en Veerpoort als bestemming in toetst kom je op
de juiste bestemming.