Zwolle, 28 mei 2020

Geliefde Thomas,

Het is bijna Pinksteren, het feest van de Heilige Geest van de Allerhoogste God, die over ons is gekomen. Vol vuur en geestdrift kwamen de eerste christenen in gemeenschap bij elkaar. Je kan wel zeggen dat daar, op die plek in Jeruzalem, de eerste christelijke geloofsgemeenschap is ontstaan.

Als Moderne Devoten worden jullie ook wel, tot op de dag van vandaag, als aanhangers en dragers gezien, van de beweging van de Geest. Geliefde Thomas, waarom die liefde voor de Geest van God ?  Jij had toch, in het bijzonder, ook liefde voor Maria en Jezus Christus ? Wanneer het aan jou had gelegen was vast Maria de beschermvrouw geworden van het klooster, en niet St. Agnes. Mariënberg i.p.v. Agnietenberg.

Juist die Heilige Geest komen we in jouw samengestelde boek “ De Navolging van Christus “ niet vaak, in letterlijke zin, tegen. De Geest beschrijf jij vooral in de praktijk van het doen. 

Zo word ik erg aangesproken door deze tekst “ Niets staat je in de weg het goede te doen, als je van binnen vrij bent en niet wordt dwarsgezeten door slechte verlangens “. Daarbij aansluitend ; “ Als je je alleen op richt op God en zijn bedoelingen, en er echt wilt zijn voor je medemens, word je van binnen vrij “.  Beide teksten zijn terug te vinden in de brief aan de Romeinen Hoofdstuk 12 – 14. 

Die innerlijke vrijheid , een innerlijke onafhankelijkheid, kan ons helpen om de afhankelijkheid en vrijheid in God te vinden. Pinksterpraxis ! 

Even later geef jij, geliefde Thomas, aan wat nodig is om die vrijheid ten diepste te ervaren en te kunnen praktiseren. Pinksteren is voor jou als ijzer in het vuur. Het raakt zijn roest kwijt en gaat volledig wit gloeien, zo gaat het ook met de mens die tot geloof komt. Je verandert in een nieuw mens. 

Hoe mooi beschrijf jij ook, in de Kroniek van de Agnietenberg, de aanwijzing door Geert Groote van de plek waar het klooster moest komen op de Agnietenberg. Geert was met vier broeders uit Zwolle op weg gegaan. De broeders zochten stilte. Geert wijst dan de zuidhelling aan, een andere plek dan wat de vier broeders voor ogen hadden. Dan schrijf jij Thomas, “ Geert Groote had onderscheidingsvermogen “, de gave van de Geest om het goede van het kwade te onderscheiden, het echte van het onechte, en dat wat van God is of van zijn tegenstander.

Een kostbare gave, net als zijn gave van spreken, altijd in dienst, en ten dienste, van de gemeenschap. Zoals het met alle gaven van Gods Geest is, zij dienen niet onszelf maar de gemeente van Jezus Christus, inclusief de wereld om ons heen. 

Wat een geschenk Thomas ! Graag kom ik volgende keer bij je terug. Ik ben nieuwsgierig geworden naar de gaven die jij ontvangen hebt, en wat jij ermee hebt gedaan.

Voor nu een hele goede Pinksteren. Laat de wind maar waaien, tot hulp, troost en verbinding !

Zegen en groet,
Mink