Over ons

Wie zijn we..?

Het ontmoetingshuis Moderne Devotie wil een gemeenschap zijn die een open en inspirerend huis biedt voor jong en oud. Wij willen vanuit het gedachtegoed van de Moderne Devotie en Thomas a Kempis het geloof met elkaar delen. Dat doen we in zekere zin in navolging van de broeders en zusters van het ‘gemene’ (d.w.z. gemeenschappelijke) leven. We willen mensen een ontmoetingsplek bieden voor jong en oud al dan niet gelovig of kerkelijk betrokken en mensen voeden, inspireren door geestelijke en spirituele geloofsvragen met elkaar delen.

 

Voor wie zijn we..?

In geheel Nederland is de de belangstelling voor Moderne Devotie in opkomst. Deze beweging manifesteert zich op landelijk niveau en heeft een breed netwerk en voorziet in een duidelijke behoefte aan mensen die op zoek zijn naar spiritualiteit en geloof. Met het creëren van een pioniersplek in Zwolle bouwen wij aan een geheel nieuwe gemeenschapsvorm binnen het bestaande netwerk van de Moderne Devotie. Geestelijke vorming, begeleiding en kennisoverdracht staan centraal.

 

Ons logo uitgelegd…

Wat zien we op het logo?

Onderaan: blauw water. Het water staat voor de IJsselspiritualiteit. De Moderne Devotie ontstond eind 14e eeuw na Christus in steden langs de IJssel zoals Deventer en Zwolle.
In het midden: een rode cirkel. Deze cirkel symboliseert de kringontmoetingen waar het vuur van de Geest branden mag. Tweewekelijks komen we in het Ontmoetingshuis bijeen. Daar aan tafel eten we, delen we de verhalen om vervolgens te luisteren en te “kauwen”op enkele mystieke spreuken van moderne devoten als Thomas a Kempis.
Bovenaan: het gele huis. Het huis verwijst naar het huis van Licht zoals een kerk als lichaam van Christus ten diepste toch bedoeld wil zijn. Een plek om te schuilen en om lichtpunten van Hogerhand te zien en te delen met elkaar.

 

Visie

Het ontmoetingshuis Moderne Devotie wil een gemeenschap zijn die een open en inspirerend huis biedt voor jong en oud. Wij willen vanuit het gedachtegoed van de Moderne Devotie (met als bijzondere vertegenwoordiger Thomas a Kempis) het geloof met elkaar delen. We willen een ontmoetingsplek zijn voor jong en oud al dan niet gelovig of kerkelijk betrokken. Elkaar voeden, inspireren en bemoedigen zijn de kernbegrippen die ons motiveren.

 

Missie

De ontmoetingsplek Moderne Devotie is een plek waar naast het sociale aspect ook vormen van geestelijke begeleiding aangeboden worden, bijvoorbeeld:

  • Het voeren van het gesprek met elkaar en het delen van geloofsvragen al dan niet gecombineerd met daaraan vooraf een gezamenlijke maaltijd;
  • Gemeenschapsvorming met behulp van zang en muziek;
  • Het overdragen van het spirituele gedachtegoed van de Moderne Devotie / Thomas a Kempis door middel van diverse activiteiten waaronder leerhuizen, stilte wandelingen etc.
  • Het vormen van een kenniscentrum vanwaar uit regionale en landelijke kennisoverdracht plaats vindt als vormend element;
  • Het per seizoen aanbieden van een programma waarin bovengenoemde aspecten zijn verwerkt.

Donatie

Vanaf 2022 wordt de subsidie voor het Ontmoetingshuis Moderne Devotie afgebouwd en zijn we steeds meer afhankelijk van eigen inkomsten.

Om het Ontmoetingshuis als pioniersplek in Zwolle in stand te kunnen houden en onze activiteiten in stand te houden en uit te kunnen breiden, is een gift van harte welkom! U kunt een bedrag overmaken of de bijeenkomsten en activiteiten steunen door een extra gift op bankrekening NL71INGB0007852541 t.n.v. Ontmoetingshuis Moderne Devotie.

Bij voorbaat hartelijk dank!