Moderne Devotie

Moderne Devotie

De Moderne Devotie is een kostbaar stuk religieus en cultureel erfgoed van Noord West-Europa, ontstaan in Deventer en Zwolle. Het is de grootste hervormingsbeweging die Nederland ooit gekend heeft. Geert Grote (1340-1384) was de grondlegger van de Moderne Devotie, een hervormingsbeweging die zich afzette tegen machtsmisbruik in de kerk.

Thomas a Kempis (1379/80-1471) is wellicht de bekendste monnik van de Moderne Devoten. Hij woonde het grootste deel van zijn leven in het Agnietenbergklooster, waar hij zijn boek “de navolging van Christus” schreef.

Moderne Devotie nu…

In geheel Nederland is de de belangstelling voor Moderne Devotie in opkomst. Deze beweging manifesteert zich op landelijk niveau en heeft een breed netwerk en voorziet in een duidelijke behoefte aan mensen die op zoek zijn naar spiritualiteit en geloof. Met het creëren van een pioniersplek in Zwolle bouwen wij aan een geheel nieuwe gemeenschapsvorm binnen het bestaande netwerk van de Moderne Devotie. Geestelijke vorming, begeleiding en kennisoverdracht staan centraal.