Zwolle, 12 mei 2020

Lieve Thomas,

Corona achtervolgt onze wereld vandaag voortdurend. Ik krijg nu een beetje door wat jij in tijden van pest en epidemie moet hebben gevoeld. Waar komt het op aan, als alles ontregeld wordt? Wat heb je nodig, als je zomaar getroffen kunt worden door een dodelijk virus? Jij mocht nota bene zelfs ouder worden dan 90 jaar. En zeldzaam hoge leeftijd in de vijftiende eeuw. Veel van je vrienden stierven helaas al veel jonger aan de pest.

Ik lees geregeld in jouw spirituele bestseller ‘De Navolging van Christus’ en stuit op prachtige spreuken over Liefde. Zoals deze: “Zonder liefde dient uiterlijk werk tot niets…Wie echte liefde heeft, zoekt in niets zichzelf” (NvC I.15.3.9). Het woord liefde duikt ook in onze coronatijd overal op. ‘Heb lief, houd vol’ lees ik op tal van spandoeken en vlaggen op huizen, kantoren en kerken. De crisis opent onze ogen voor de dieper waarde van liefhebben.

Als kernteam van het Ontmoetingshuis maakten we onlangs de balans op na drie jaar pionieren. We stelden onszelf de vraag: welke vijf waarden uit de Moderne Devotie inspireren en motiveren ons? Bovenaan en centraal plaatsten we unaniem de liefde. Daarna volgden geloof, hoop, gemeenschap en navolging.

Na onze beeldbelgesprekken hierover met een coach maakte ik er onderstaande schilderij van. Onze alternatieve schijf van vijf om zomaar te zeggen.

  1. Liefde In een rood hart klopt de liefde voor God en voor de naaste. Voor jou ook de vurige kern waarom alles draait.
  2. Geloof In een vierkante witte ruit verbeeld. De hoeken staan voor God, de ander, de wereld en ikzelf. Zonder geloofsvertrouwen houdt niemand het niet vol. 
  3. Hoop  In een blauwe cirkel. We hebben de hoop op de toekomst nodig. Vooral in tijdens van crisis zoals een pandemie. Leven en werken vanuit de troostvolle hoop. Daar was jij goed in. 
  4. Gemeenschap In een groene kring geschilderd om de drie kardinale geloofsdeugden heen. Daarom keren de eerste drie kleuren ook terug in deze cirkel. Jij leefde in een kloostergemeenschap op de Agnietenberg te Zwolle. Wij als ontmoetingshuis proberen ook een beetje te lijken op broeders en zusters van het gemeenschappelijke leven. Juist met elkaar en samen kunnen we de warme en vitale kernwaarden levend houden.
  5. Navolging Als gele stralen gaat ieder aan de slag met de opdracht van Christus: volg Mij. En zo ontstaat er een soort stralenkrans, een zon die de wereld verlicht met het licht van Hierboven.

Dit plaatje ontsproot aan mijn gemoed. En ik zou er graag met jou over willen praten. Ik denk dat jij zou antwoorden: ga er maar mee aan de slag. 

Lieve Thomas, ik dank jou uit de grond van mijn hart voor alle spreuken waarin jij zo hartstochtelijk getuigt van de Liefde. Dat drijft nog altijd mensen aan tot navolging van Christus. Ook vandaag in Zwolle.

Warme groeten van Hans Tissink