(Corona ontregelt alles. Ook de bijeenkomsten en activiteiten van het Ontmoetingshuis Moderne Devotie liggen stil. Tussen Pasen en Pinksteren schrijven Hans Tissink en Mink de Vries brieven aan Thomas a Kempis. Wie weet klinkt er voor jou in deze verwarrende coronacrisistijd ergens een woord van troost of een spreuk van levenswijsheid in door. Houd vol. Heb lief.)

Lieve Thomas,

Het is Pasen 2020. Een coronapandemie houdt de wereld in de wurggreep. Wij staan met lege handen. Alles en iedereen is ontregeld. Geen volle kerken. Geen uitbundige paasjubel. Geen gemeenschap der heiligen in de normale zin van het woord. Alles gaat hier online. We houden krampachtig anderhalve meter afstand. We geven elkaar geen hand of kus als begroeting. Mensen sterven in grote aantallen aan het gevreesde virus. Alles en iedereen lijdt onder deze ongekende ramp.

Ik zoek in deze dagen en weken naar troost. Ik verlang hartstochtelijk naar veiligheid en geborgenheid. Opnieuw lees ik de ouverture van jouw beroemde bestseller De Navolging van Christus. Jij geeft allerlei tips en tools om om te gaan met het weerbarstige leven. Jij hebt ook wel degelijk tragedies gekend. De pest doodde veel van je broeders en zusters van het ‘gemene’ leven in de late Middeleeuwen. Onze spiritualiteit krijgt door deze ramp een enorme dreun. Waarom? Vragen, veel vragen. En antwoorden blijven zoek of klinken goedkoop.

Jij komt met wijze raad en levenslessen in de vorm van spreuken. Welke spreuk zou mij kunnen helpen in deze coronatijd? In je openingsparagraaf leer je me: volg Christus en wijs de waan van de wereld af. Je citeert al snel Prediker, onze Bijbelse wijsheidsgoeroe. Alles is lucht en leegte. Corona leert me scherper te zien en te onderscheiden. Wat is waan(-zinnig) en gebakken lucht? En wat heeft daarentegen eeuwigheidswaarde? Waan is enkel maar leven voor de heb, je ego, je driften en roem. Wat nu in deze bizarre dagen vooral blijkt te tellen is: liefde en zorg voor zieken, stervenden, eenzame ouderen, armen, zwakken en weerlozen. Is Christus niet synoniem voor Liefde? Liefde dwars tegen alle kruisigingen en dood in. Jij hebt dat zuiver gezien, Thomas. Dat beeld van Jezus houd je me scherp voor ogen. Dat beeld is ons ten voorbeeld. Nog altijd de beste levensles en nog volop de moeite waard om na te volgen. Alleen zo wordt het elke dag Pasen. Tijd om op te staan. Tijd om lief te hebben.

Hans Tissink, 12 april 2020