We starten dit seizoen met Lectio Divina.  Hieronder verstaan we meditatieve of geestelijke Bijbellezing. We lezen in de kring een korte favoriete Bijbeltekst. Daarna is er ruimte voor stilte en meditatie. Vervolgens delen we onze leeservaringen. De data zijn de donderdag-ochtenden 29 september en 24 november om 10.30 uur in de Bagijnehof.

U bent welkom zonder aanmelding vooraf. Koffie en thee wordt geschonken en kost €1,50 per kopje (contant betalen). Deze ontmoetingsbijeenkomsten worden geleid door Hans Tissink en Cora Tienstra. Van harte welkom!