Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie organiseert voor de zomervakantie nog tweemaal een Lectio Divina. We lezen in de kring een Bijbeltekst. Daarna is er ruimte voor stilte, meditatie en uitwisseling van ervaringen. In deze tijd van hectiek en onzekerheid, blijkt een uurtje met een Bijbeltekst als middelpunt een weldadige rust te geven. U bent van harte welkom op donderdagochtend 30 maart 2023 en donderdagochtend 1 juni 2023, vanaf 10:30 uur in de Bagijnehof, Koewegje 2 (het zalencomplex naast de Oosterkerk). U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Koffie en thee wordt geschonken en kost € 1,65 per kopje. Deze ochtend wordt geleid door Hans Tissink en Cora Tienstra.