De Week van gebed voor eenheid van christenen wil verbinding brengen waar racisme voor verdeeldheid zorgt. Het thema, “Doe goed, zoek recht” is dit jaar aangedragen door christenen uit de Amerikaanse staat Minnesota. Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie organiseert in deze Week van gebed een Lectio Divina. We lezen in de kring een Bijbeltekst die aansluit bij de Week van gebed. Daarna is er ruimte voor stilte, meditatie en voorbede. U bent van harte welkom op donderdagochtend 19 januari 2023, vanaf 10:30 uur in de Bagijnehof, Koewegje 2 (het zalencomplex naast de Oosterkerk). U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Koffie en thee wordt geschonken en kost € 1,65 per kopje. Deze ochtend wordt geleid door Hans Tissink en Cora Tienstra.