Op 23 november 2021

Op deze ontmoetingsavond gingen we op een wel heel bijzondere wijze aan de slag met enkele spreuken van Thomas. Het thema lag in het verlengde van afgelopen Eeuwigheidszondag: ‘De heiligen ons voorgegaan’. We lazen uit de Navolging van Christus, Boek 1, hoofdstuk 18, over de voorbeelden van de heilige vaders (en moeders).
Daarna schilderden we meditatief bij een zin die ons raakte.
Dat leverde de volgende creaties op.

1 Houd de voorbeelden van de heilige vaders, die nog steeds van belang zijn, voor ogen, want zij blonken uit in volmaaktheid en vroomheid.

11 Ze waren dus arm als het ging om aards bezit, maar zij waren heel rijk aan genade en deugdzaamheid (vgl. 2 Kor. 6:10).

12 Voor de buitenwereld leden zij gebrek, maar innerlijk werden zij gesterkt door de genade en de troost van God.

14 Zij vonden zichzelf van geen betekenis en werden door de buitenwereld veracht, maar in Gods ogen waren zij waardevol en geliefd.

16 Zij kozen hun pad in liefde en geduld en daarom groeiden zij dagelijks in geestelijk opzicht en verwierven zij de gunst van God.

17 Zij zijn als voorbeeld gesteld voor alle godbetrokken mensen en zij moeten ons stimuleren om te groeien. Zij moeten ons meer opwekken om geestelijk te groeien dan al die onverschillige mensen die ons enthousiasme temperen.