NR 10, April 2022 OPSTANDING EN VREDE

Dag Thomas,

Pasen 2022 nadert. Hoog tijd om weer in de pen te klimmen. Schrijven, dat deed jij dagelijks. En je schreef vooral spirituele spreuken op. Jouw beroemdste werk is natuurlijk de Navolging van Christus. Afgelopen weken maakte ik kennis met jouw boek ‘Leven van Geert Grote’. Ik leerde er dit uit: zonder Geert Grote geen Moderne Devotie, en zonder Moderne Devotie hadden we waarschijnlijk ook nooit van jou gehoord.
Geert Grote was de stichter van de Moderne Devotie, die unieke hervormingsbeweging in de Lage Landen in de 14e, 15e en 16e eeuw na Christus. Zijn levensverhaal spreekt nog altijd tot de verbeelding. Geert hield van lezen, studeren en boeken. Hij was op 18-jarige leeftijd al meester in de wetenschap. Hij hield verder van mooie kleren, lekker eten, roem en status. Totdat hij ernstig ziek raakte en vreesde voor zijn dood. Hij deed een gelofte en bekeerde zich toen hij 32 jaar oud was. Voortaan wilde hij zijn leven geheel en al toewijden aan Christus. Hij gaf zijn geld aan de armen en leefde sober en eenvoudig. Hij stichtte de huizen voor broeders en zusters van het gemene leven. Zijn levensstijl veranderde totaal: hij droeg voortaan een gescheurde bontjas met lappen en gaten. Hij at eenmaal per dag een eenvoudige maaltijd.Thomas, jij noemt Geert Grote een aan God gewijde diaken en buitengewone prediker. En ook was hij volgens jou ‘vroom als een lam’ en ‘een helder licht in Christus’ tempel’.

Hij was een inspirator en organisator. Voor hem betekende Godsdienst ook mensendienst. Mystiek en weldoen gingen bij hem hand in hand.
Eigenlijk was hij een soort paasgelovige. Zijn bekering en zijn leven nadien stonden in het teken van opstand en opstanding.

Vandaag leven we in een uiterst turbulente tijd. Het coronavirus lijkt aardig te zijn beteugeld, maar een nieuw monster vermorzelt Europa. De oorlog in Oekraïne is verschrikkelijk en maakt dagelijks talloze slachtoffers. Onschuldige mensen worden gemarteld en vermoord. Miljoenen vluchtelingen verspreiden zich naar het Westen. Wanneer houdt dit kwaad op?
Geert Grote en jij, Thomas, leefden vanuit de Navolging van Christus. Voor jullie was Pasen ongetwijfeld het hoogtepunt van opstand en opstanding. Gods liefde is sterker dan de dood. Gods woord en Zijn licht overwinnen uiteindelijk elk donker. Daarvoor is een grondige bekering nodig. Een verandering van elk egoïsme naar liefde voor God en voor elkaar.
Dat hebben we vandaag meer dan ooit nodig.
Net als dat Paaswoord waarmee Jezus zijn leerlingen na zijn Opstanding aansprak: “Vrede zij met jullie”. Moge de vrede van Christus ons vandaag omvormen tot broeders en zusters van het gemeenschappelijke leven, dichtbij en wereldwijd, nu en altijd.

Pax Christi semper vobiscum

Hans Tissink