Boekpresentatie bij Waanders in de Broeren te Zwolle: ‘Het laatste nieuws over God komt uit Zwolle!’

Woensdagavond 24 januari van 6 tot 8 vindt de feestelijke presentatie plaats van het boek waaraan Zwollenaar Henk Heideveld de afgelopen 40 jaren schreef. Heideveld werkte zijn in de traditie van de Moderne Devoten bijgehouden geestelijk dagboek om naar een evangelievorm.  Het is een mystieke uitleg geworden over de reden van Gods opdracht aan de mens om daadwerkelijke naastenliefde te betrachten. Het boek refereert voortdurend aan die essentie van de nalatenschap van Abraham voor joden, christenen en moslims.

 

Over het boek zullen deze avond spreken: Zwolle’s stadspastor ds Mariska van Beusichem en auteur Kader Abdolah.

Met aanbevelingen op achterzijde cover van o.a. Herman Finkers, ds Anne van der Meiden en ds Erik Asscher.

 

Boek: mystiek cabaret.

Heideveld zelf noemt zijn boek een evangelie voor de stad Zwolle. Hoofdpersoon is een joodse ondernemer uit Zwolle die rond de afgelopen millenniumwisseling een sabbatical nam en wijze woorden richtte tot stad- en streekgenoten. Het is opletten geblazen voor de lezer, want ernst en humor lopen door elkaar. Heideveld behandelt het thema van de holocaust theologisch, het fenomeen God filosofisch en alle vormen van geloof kritisch. Het boek is bovenal een oproep aan allen tot het praktiseren van naastenliefde. Bij uitstek een boek voor nietsisten, ietsisten, kerkverlaters en gelovigen met incasseringsvermogen!

 

Stadsprofeet van Zwolle.

Heideveld zal deze avond tevens worden uitgeroepen tot stadsprofeet van Zwolle door de voorzitter van de Partij Voor Cultuur, Martijn van Hese.

Heideveld zal zich met lezingen en voordrachten niet in de eerste plaats richten tot gelovigen van diverse denominaties in christendom en islam. Zij allen zijn reeds gered en bestemd voor het eeuwige leven. Hij zal een profeet voor de stadscultuur zijn, profeet in een geseculariseerde samenleving om waar mogelijk mensen te herinneren aan het mysterie dat door de traditie wordt genoemd ‘God’, door velen tegenwoordig: ‘Natuur’ of ‘Levensgeheim’.

 

Henk Heideveld, adres Brink 2, 8021 AP Zwolle Mob. 06-10107984 of 038 4550025