De Stichting Thomas a Kempis nodigt u van harte uit voor de lezing die op dinsdag 5 april door Frank De Roo wordt gegeven. Het onderwerp is het Leven van Geert Grote, dat door Thomas van Kempen omstreeks 1434 in het klooster op de Agnietenberg is geschreven. Voor Thomas was Geert Grote een grote inspiratiebron. Frank De Roo vertaalde de Latijnse tekst en voorzag deze van een inleiding. Hij zal nu ook een lezing houden met als titel: Geert Grote, mysticus en doener.

programma

19.30 uur: Ontvangst met koffie of thee
20.00 uur: Lezing Frank De Roo: Geert Grote, mysticus en doener
20.45 uur: Gelegenheid tot stellen van vragen en tot aankoop boek
21.30 uur: Afsluiting

Toegang: Gratis (vrijwillige bijdrage welkom)
Vooraf is er vanaf 19.00 uur gelegenheid om het op 2 maart geopende Thomas a Kempismuseum (Bergkloosterweg 3A, Zwolle), te bezoeken.

Plaats lezing:
Theehuis De Agnietenberg. Zaal: de Hoeve, Haersterveerweg 23, 8034 PJ Zwolle

Bekijk hier de uitnodiging