Onze visie en missie

Visie

Het ontmoetingshuis Moderne Devotie wil een gemeenschap zijn die een open en inspirerend huis biedt voor jong en oud. Wij willen vanuit het gedachtegoed van de Moderne Devotie (met als bijzondere vertegenwoordiger Thomas a Kempis) het geloof met elkaar delen. We willen een ontmoetingsplek zijn voor jong en oud al dan niet gelovig of kerkelijk betrokken. Elkaar voeden, inspireren en bemoedigen zijn de kernbegrippen die ons motiveren.

Missie

De ontmoetingsplek Moderne Devotie is een plek waar naast het sociale aspect ook vormen van geestelijke begeleiding aangeboden worden, bijvoorbeeld:

  • Het voeren van het gesprek met elkaar en het delen van geloofsvragen al dan niet gecombineerd met daaraan vooraf een gezamenlijke maaltijd;
  • Gemeenschapsvorming met behulp van zang en muziek;
  • Het overdragen van het spirituele gedachtegoed van de Moderne Devotie / Thomas a Kempis door middel van diverse activiteiten waaronder leerhuizen, stilte wandelingen etc.
  • Het vormen van een kenniscentrum vanwaar uit regionale en landelijke kennisoverdracht plaats vindt als vormend element;
  • Het per seizoen aanbieden van een programma waarin bovengenoemde aspecten zijn verwerkt.