Thema: Devotie/Kerstmaaltijd

In Kerstsfeer eten we samen de maaltijd (drie gangen). En we laten ons ter voorbereiding van het Kerstfeest inspireren door woorden en spreuken uit de Navolging. Hoe en wat? Dat blijft nog een verrassing.

21 december 2021 Hans Tissink

Aanmelden

Thema: Devotie/Kerstmaaltijd

Aanmelden kan door het invullen van het onderstaand aanmeldingsformulier voor zondagavond 19.00 uur en het overmaken van € 7,50 op rekeningnummer NL71 INGB 0007852541 tnv Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Mocht u vragen hebben over de aanmelding of betaling kunt u contact opnemen met de penningmeester via het aanmeldingsformulier.

Bij afmelding na zondagavond 19.00 uur worden onkosten in rekening gebracht.