Thema: Duurzame vrede in crisistijd

Thomas a Kempis schreef in zijn Navolging van Christus een hoofdstuk over duurzame vrede in moeilijke tijden (Boek 4, hoofdstuk 25). Wat schrijft jij ons daarover? En hoe kunnen wij vandaag met zijn adviezen verder in onze tijd van pandemie (corona) en oorlogsgeweld?
Ds. Hans Tissink zal deze bijeenkomst begeleiden.

26 oktober 2021 Hans Tissink

Aanmelden

Thema: Duurzame vrede in crisistijd

Aanmelden kan door het overmaken van €7,50 op rekeningnummer: NL71 INGB 0007852541. Voor zondagavond 21.00 uur.
Mocht u vragen hebben over de aanmelding of betaling dan kunt u contact opnemen met de penningmeester via het Contactformulier.