Thema: Erasmus als moderne devoot

Ds. Hans Tissink zal een korte inleiding houden over het leven en werk van Desiderius Erasmus (1466-1536). Erasmus groeide op in het geestelijke klimaat van de Moderne Devotie. Hij bezocht de Latijnse school in Deventer (dezelfde als Thomas a Kempis) en werd monnik. Hij ontwikkelde zich tot Bijbels humanist en durfde scherp te protesteren tegen de misstanden in zijn kerk. Waar kunnen we in hem sporen van de Moderne Devotie ontdekken? We zullen enkele juweeltjes van Erasmus’ hand lezen en overdenken.

Deze avond begint nog om 19.30 uur (zonder maaltijd) en kost 5 euro per persoon. Aanmelding via de website.

15 maart 2022 Hans Tissink

Aanmelden

Thema: Erasmus als moderne devoot