Thema: Lectio Divina met Thomas a Kempis

De volgende bijeenkomst van het Ontmoetingshuis Moderne Devotie vindt plaats op dinsdagavond 7 december 2021. Hans Tissink zal ons dan begeleiden in de lectio divina (geestelijke tekstlezing) van een hoofdstuk uit Navolging van Christus van Thomas a Kempis (NvC IV.27). Het thema is dit keer ‘Onderscheiding der geesten’. Onderscheiding der geesten is een geestelijke praktijk die monniken in hun kloosters al eeuwenlang beoefenen. Wat is Gods Geest? En wat is een plaaggeest? Hoe onderscheid ik beide geesten? Deze vragen zijn nog altijd van toepassing in onze huidige tijd met alle spanningen en polarisaties. Biedt Moderne Devotie een oplossing?

Aanmelden via de website: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl en het overmaken van €7,50 op rekeningnummer: NL 71 INGB 0007 852 541 voor zondagavond 5 december 19.00 uur. De ontmoetingsavond begint om 18.30 uur met een maaltijd en wordt gehouden in het zalencentrum Bagijnehof van de Oosterkerk, Koewegje 2, 8021 AG Zwolle. Met QR code of testbewijs.

07 december 2021 Hans Tissink

Aanmelden

Thema: Lectio Divina met Thomas a Kempis