Thema: ‘Limericks’ over Thomas

Thomas a Kempis schreef zijn Navolging van Christus met het oog op de spirituele verdieping en groei van de jonge kloosterlingen. Zijn geestelijke boekwerk inspireerde en stimuleerde in de loop der eeuwen tal van lezers.
Ds. Henk Olde is al decennialang geraakt door het gedachtengoed van Thomas a Kempis. Hij was één van de oprichters van de Stichting Thomas a Kempis. Onlangs publiceerde hij een boek vanuit het perspectief van de Moderne Devotie, getiteld ”Zwolle met Thomas op de A28”. Het is een bundel met ‘limericks’ over het leven van Thomas a Kempis en over zijn sporen die nu nog zichtbaar zijn. Daarover zal hij ons deze avond iets vertellen. Daarna gaan wij met elkaar in gesprek aan de hand van enkele limericks.

09 november 2021 Henk Olde

Aanmelden

Thema: ‘Limericks’ over Thomas

Aanmelden kan door het invullen van het onderstaand aanmeldingsformulier voor zondagavond 19.00 uur en het overmaken van € 7,50 op rekeningnummer NL71 INGB 0007852541 tnv Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Mocht u vragen hebben over de aanmelding of betaling kunt u contact opnemen met de penningmeester via het aanmeldingsformulier.

Bij afmelding na zondagavond 19.00 uur worden onkosten in rekening gebracht.