Thema: Ontmoetingen met Moderne Devotie

Mediteren met Thomas á Kempis
Moderne Devotie is een unieke Hervormingsbeweging geweest, met grote invloed in de Lage Landen. Nuchtere mystiek, affectieve geloofstaal, monastieke oefeningen en concrete geloofspraxis. Een inspiratiebron voor bijvoorbeeld Vincent van Gogh , Dietrich Bonhoeffer en Dag Hammerskjöld. Hans Tissink pioniert in Zwolle met hulp van deze spirituele beweging In dit boekje de opzet voor een 10 tal meditatie avonden, waarvoor Tissink regels van Thomas á Kempis hertaalde als leidraad voor de bijeenkomsten die worden afgesloten met een korte viering.

Dit boekje wordt 22 mei gepresenteerd in Zwolle, voor informatie over deze bijeenkomst kunt u een mailtje sturen naar info@narratio.nl

ISBN 978 90 5263 4517 € 7,50

22 mei 2018