Thema: Stadswandeling Heilige Huizen in de binnenstad van Zwolle

Deze wandeling maken we met Jacques Koekkoek. Hij is vertaler van diverse traktaten van Thomas a Kempis. Koekkoek voert ons langs de vele plekken in de Zwolse binnenstad die behoren tot het religieuze erfgoed van de stad. Veelal zijn de panden nog fysiek aanwezig zoals (delen van) kloosters en kerken, soms moeten we ons behelpen met illustratiemateriaal bij verdwenen objecten zoals het Heilige Geestgasthuis, het klooster van de Zusters van Liefde aan het Gasthuisplein en de St. Michaëlskerk in de Roggestraat. Al deze plekken samen bieden een staalkaart van het rijke en soms turbulente religieuze leven in Nederland en meer specifiek van Zwolle, vanaf de Middeleeuwen tot de huidige tijd. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het Fratercomplex van de moderne devoten tussen Papenstraat en Goudsteeg.

De avond begint om 18.30 uur in de Bagijnehof (Koewegje 2) met een maaltijd.

Aanmelden kan via het invullen van het aanmeldingsformulier en het betalen van 7,50 euro op bankrekening NL 71 INGB 0007 852 541 t.n.v. Ontmoetingshuis Moderne Devotie.

07 juni 2022 Jacques Koekkoek

Aanmelden

Thema: Stadswandeling Heilige Huizen in de binnenstad van Zwolle