Thema: Thérèse van Lisieux en Moderne Devotie

Op deze bijeenkomst zal ons voormalige stadspastor ds. Mariska van Beusichem onze spreker zijn. Zij heeft zich jarenlang verdiept in de spiritualiteit van de mystica Thérèse van Lisieux (1873-1897). Thérèse las al op jonge leeftijd De Navolging van Christus van Thomas a Kempis. Dit beroemde werk uit de Moderne Devotie was voor haar een belangrijke inspiratiebron. Hoe werkte de Moderne Devotie door in haar leven? Mariska van Beusichem neemt ons mee in Thérèses’ leven, werk en betekenis voor vandaag.

12 oktober 2021 Mariska v. Beusichem

Aanmelden

Thema: Thérèse van Lisieux en Moderne Devotie

Aanmelden kan door het overmaken van €7,50 op rekeningnummer: NL71 INGB 0007852541. Voor zondagavond 21.00 uur.
Mocht u vragen hebben over de aanmelding of betaling dan kunt u contact opnemen met de penningmeester via het Contactformulier.