Thema: Thomas-spel

In het Ontmoetingshuis zijn diverse spellen over Moderne Devotie ontworpen. Zoals een kaartspel en het rad van Moderne Devotie.
Op deze startavond van het nieuwe seizoen lanceren we een nieuw spel. Daarbij maken we dankbaar gebruik van thema’s en spreuken van Thomas a Kempis uit zijn spirituele bestseller “De Navolging van Christus”. Wat en hoe, dat blijft nog even een verrassing.
We beginnen de avond met een gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur.
De avond wordt gehouden in de Bagijnehof, Koewegje 2.

De kosten zijn € 12,50 inclusief maaltijd, koffie en thee.
Dit bedrag graag overmaken op ons rekeningnummer NL 71 INGB 0007 852 541.

Helaas hebben wij miv het nieuwe seizoen een prijsverhoging moeten doorvoeren omdat onze subsidie die wij van de PKN ontvangen in 2023 stopt.

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.

13 september 2022 Hans Tissink

Aanmelden

Thema: Thomas-spel