Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie organiseert weer een Lectio Divina. We lezen in de kring een Bijbeltekst. Daarna is er ruimte voor stilte, meditatie en uitwisseling van ervaringen. In deze tijd van hectiek en onzekerheid, blijkt een uurtje met een Bijbeltekst als middelpunt een weldadige rust te geven. U bent van harte welkom op donderdagochtend 23 november 2023 vanaf 10:30 uur in de Bagijnehof. U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Deze ochtend zal worden geleid door Hans Tissink en Ilse Swart, predikant in opleiding aan de PThU. Vrijwillige bijdrage voor koffie / thee. De volgende data zijn: 25 januari, 7 maart, 18 april en 6 juni 2024. Informatie: coratienstra@hetnet.nl