Ontmoetingshuis van 9 november 2021

Op deze speciale avond luisterden we naar ds. Henk Olde. Henk Olde is al decennialang geraakt door het gedachtengoed van de Moderne Devotie. Hij was één van de oprichters van de Stichting Thomas a Kempis. Onlangs publiceerde hij een boek vanuit het perspectief van de Moderne Devotie, getiteld ‘Zwolle met Thomas op de A28’. Het is een bundel met ‘limericks’ over het leven van Thomas a Kempis en over zijn sporen die nu nog zichtbaar zijn. Het boek bevat foto’s en verrassende inzichten over de geschiedenis en actualiteit van de Moderne Devotie.
Henk heeft zijn boek opgebouwd in de geest van de Navolging van Christus van Thomas a Kempis. Het boek bestaat dan ook uit 4 delen en 114 items met een knipoog naar onze Zwolse mysticus. Basisthema’s in Olde’s boek zijn: historische wortels, pelgrimspad, woorden over grenzen heen en bloemen plukken.
Hier volgen twee mooie limericks van zijn hand.

Zesbaans over water Zwolle voorbij
zonder iets te ervaren daarbij.
Drie tot vijfmaal in of uit
als kieuwen ademend in de voor-uit.
Quo Vadis? Waarvoor rij jij?

Bij deze steen van zwaargewicht
werd de Stichting Thomas opgericht,
om het erfgoed uit te dragen
tot een zegen nu en komende dagen
Navolging in zicht! (Navolgend inzicht)

 

Vervolgens gingen we in groepjes zelf aan de slag. We maakten samen de volgende limericks in de geest van de Moderne Devotie.

1.
Wat maakt Thomas nou zo relevant?
Monnik met een boek in de hand.
Devotie is veel meer
dan, ach lieve Heer,
zorgzame duurzaamheid: Dat mag in de krant!

2.
Het klimaat staat steeds in de krant.
Jongeren schreeuwen moord en brand.
Politici die zullen wel zorgen
voor duurzaamheid – een wereld voor morgen.
En Thomas vraagt: is de kerk hier relevant.

3.
Pelgrimeren van Bergklooster naar ’t Engelse Werk
Dat kan haast niet anders dan via de kerk.
Daar vind je ook nu nog echten devoten
Maar niet van de wereld afgesloten.
Zo maken zij Thomas’ gedachtengoed sterk.

4.
Een eenzame wandelaar in Zwolle
Liep in gedachten te tollen
In de Thomas à Kempisstad.
Het is van de dolle
Dat Thomas hier ooit gezworven had.

5.
De A28 is al heel lang geleden aangelegd.
Maakte alle wegen van krom weer recht.
Wie vanuit het heden naar zichzelf kijkt.
Kennisnemen van Thomas’ nalatenschap verrijkt
Vraagt: komt er dan ook nog maar iets van mij terecht?

6.
Ooit kwamen in Zwolle de Devoten.
Lijken in de verste verten niet op Zeloten.
Het volk zoekt zijn weg in verdeeldheid,
Hunkerend naar erkenning in saamhorigheid.
Zouden wij ooit kunnen zeggen: zijn wij geloofsgenoten?

7.
Thomas à Kempis en zijn reliek
Is voor Zwolle erg uniek .
Zijn botten gingen van kerk naar kerk.
Tsjonge dat was mij toch een werk.
Uiteindelijk rust hij in de Basiliek.

8.
De moderne Thomas zien we in het OMD.
We maken een limerick onder genot van koffie en thee.
Hoe zal het in de toekomst gaan
Met het stoppen van de subsidiekraan.
Wie heeft er nog een goed idee?