Thema: Bier & Bezieling 4

De vierde avond, op 14 december, staat in het teken van “De Augustijn ‘’.

In Zwolle e.o. waren er meerdere kloosters met de regel van Augustinus,Het klooster van Windesheim, het Klooster van Thomas a Kempis op de Agnietenberg, en het Klooster waar deze ontmoetingen plaatsvinden, het Bethlehemsklooster, met het Refter !Deze vierde avond staat vooral in het teken van onze eigen identiteit en die van onze omgeving. Wat hebben we nog gemeen met die Augustijner Koorheren uit de 15e en 16e eeuw ? Waarin volgen we, wanneer haken we af ?


Bier & Bezieling

‘’ Gesprekken over geest, lichaam, ziel, en gemeenschap ‘’

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie organiseert vier avonden in het Refter over ‘’ Bier & Bezieling “. Het Refter kent een lange geschiedenis, al vanaf 1309, als eetzaal voor de Augustijner Koorheren van het Klooster Bethlehem in Zwolle. De Koorheren sloten zich in 1423 bij de Moderne Devotie aan. Liever hadden ze zich al in 1396 aangesloten. Die Moderne Devotie keert dit najaar weer terug in het Refter met vier avonden over bezieling, navolging en identiteit. De avonden zijn iedere keer op de donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur. Data: 5 oktober, 26 oktober, 16 november en 14 december 2023. Iedere avond staat er een klooster(orde)bier centraal. Inleidingen worden verzorgd door Actueel Modern Devoot Mink de Vries.

Per avond is er ruimte voor 15 deelnemers, kosten 7,50 euro pp per avond incl. 2x koffie/thee. Consumpties verder voor eigen rekening.

Aanmelden: info@ontmoetingshuismodernedevotie.nl ovv Bier en Bezieling.
Betaling vooraf via Ontmoetingshuis Moderne Devotie ovv Bier en Bezieling, rekeningnummer: NL 71 INGB 0007852541.

14 december 2023 Mink de Vries